CONNECT

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon
  • RG.png

If you'd like to work together in area development research and education, discuss your waterfront project with me, or share  your ideas about port-city relations, please connect or contact me directly...

Address_ Delft University of Technology 

Faculty of Architecture and the Built Environment

Department of Management in the Built Environment (MBE)

P.O. Box 5043, 2600 GA DELFT

 

Map_ 134 Julianalaan, room 01.West.770

Email_  t.a.daamen@tudelft.nl   

Tel_  +31 (0)6 39 25 13 10

© 2020 by Tom A. Daamen 

ADVIES (NL) 

 

Onder de naam urban development force (udf) adviseer ik overheden, ontwikkelaars en andere partijen graag over beleid, strategie en governance voor stedelijke gebiedsontwikkeling. Met presentaties, workshops en strategische analyses help ik betrokkenen inzicht te krijgen in hun gebiedsopgave of ruimtelijk planningsvraagstuk. Heeft u behoefte aan onafhankelijke reflectie op de aanpak van uw gebiedstransformatie? Of heeft u strategische vragen over de relatie tussen (haven)economie en ruimtelijke planvorming? Ik ga graag met u in gesprek. 

Kennisteam Westkant Amsterdam
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

2020

Onafhankelijk expert voor de quick scan van de infrastructurele opgave aan de westkant van Amsterdam in relatie tot de grote stedelijke verdichtingsplannen van de hoofdstad.

Taskforce Bouwende Stad
Gemeente Dordrecht

 

2019

Externe adviseur voor het samenstellen van een advies voor de interne organisatiestructuur en managementprocessen rond gebiedsontwikkeling binnen de gemeente, met een drietal actuele Dordtse opgaven als casus.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwijndrecht 
Gemeente Zwijndrecht

2019

Het samenstellen van een richtinggevend advies voor de organisatievorm passend bij de ontwikkeling van de Zwijndrechtse spoorzone.

Opdracht uitgevoerd met Theo Stauttener en Wouter Jan Verheul

Gebiedsontwikkeling SpoorzoneBreed
Gemeente Dordrecht | Provincie Zuid-Holland

 

2018

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heb ik voor de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Dordrecht een adviestraject ondersteund voor het bestaande én het nieuwe College van B&W. Inzet is de ontwikkeling van de spoorzone langs de stedelijke as Zwijndrecht-Dordrecht, die cruciaal is voor de toekomst van beide steden.

Opdracht uitgevoerd samen met dr. Wouter Jan Verheul

Gebiedsontwikkeling Marineterrein 
Bureau Marineterrein Amsterdam

2018

Met een presentatie en reflectie op bestaande uitgangspunten voor deze op innovatie gerichte gebiedsontwikkeling help ik het Bureau Marineterrein Amsterdam met de verankering van deze strategische uitgangspunten door middel van tijdelijke ingrepen en activiteiten in het gebied.

Stoomcursus Gebiedsontwikkeling
Gemeente Utrecht

 

2018

In opdracht van de Directie Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Utrecht gaf ik in twee middagen circa 25 enthousiaste ambtenaren een stoomcursus gebiedsontwikkeling, inclusief een intervisie van de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone.

Gebiedsontwikkeling Schiedamse havens
Gemeente Schiedam

2014, 2017

De Schiedamse havens maken onderdeel uit van het Rotterdamse haven-industrieel complex; de grootste haven van Europa. Sinds het najaar van 2014 help ik de gemeente Schiedam en het Havenbedrijf Rotterdam in workshops, presentaties, notities en overleg met strategievorming voor de ontwikkeling van dit unieke gebied.

Opdracht (2014) uitgevoerd met assistentie van ir. Wendy de Hoog

Dashboard Verstedelijking
College van Rijksadviseurs

 

2017-2018

Het College van Rijksadviseurs heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een interactief (reken)model om de maatschappelijke kosten en baten van verschillende verstedelijkingsperspectieven zo intergaal mogelijk te verkennen. Onze opdracht omvatte het meedenken in het doel en de opzet van het Dashboard en het reflecteren op de (tussen)resultaten.

Opdracht uitgevoerd samen met dr. Wouter Jan Verheul